ارتباط با شرکت پالایش پارافین خاوران

02188500596-9

infi@khavaranparaffin.com

09101450130

02188500600

شرکت پالایش پارافین خاوران تنها تولید کننده و عرضه کننده پارافین واکس ریمور-ضد رسوب پارافین واکس Wax Remover-   Wax Inhibitor مورد مصرف صنعت نفت و گاز میباشد. با استفاده از پارافین واکس ریمور-ضد رسوب پارافین واکس Wax Remover-Wax Inhibitor تولیدی شرکت پالایش پارافین خاوران میتوانید از رسوب و تشکیل واکس آسفالتی و پارافینی در داخل لوله های انتقال و چاه های نفت و گاز جلوگیری به عمل آورد. پارافین با زنجیره بلند و ترکیبات آسفالتی موجود در نفت خام میتواند منجر به آسیب رساندن دیواره چاه، کاهش تولید، صدمه به تجهیزات تولید و انتقال و در نهایت کاهش سود گردد. آسفالت ها وپارافین واکس های موجود در نفت خام طی مدت زمان باعث افت تولید گشته که این مهم ممکن است با تغییر شرایط در هر زمان و نقطه ای از سیستم تولید بروز کرده و منجر به کاهش تولید گردد.

کنترل موثر و بهبود آسیب های آسفالتی و پارافینی

افت فشار، اسید کاری چاه و تزریق گاز دی اکسید کربن میتواند روند متزلزل شدن آسفالت ها و پارافین واکس های موجود در نفت خام را تسریع بخشد. استفاده از پارافین واکس ریمور-ضد رسوب پارافین واکس Wax Remover-Wax Inhibitor تولیدی شرکت پالایش پارافین خاوران می تواند از بروز رسوبات آسفالتی و پارافینی جلوگیری کرده و در نهایت به بازسازی خطوط لوله و انتقال نفت منجر شود. همچنین از این محصول میتوان در دیگر تاسیسات تولید استفاده کرد. از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• مبدل ها • سپراتور ها • سیستمهای تزریق از دیگر خواص پارافین واکس ریمور-ضد رسوب پارافین واکس Wax Remover-Wax Inhibitor تولیدی شرکت پالایش پارافین خاوران میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: • جلوگیری از تشکیل رسوبات آسفالتی و پارافینی • افزایش جریان تولید در مناطق سرد سیر • کاهش ویسکوزیته


بسته بندی

شرکت پالایش پارافین خاوران پارافین واکس ریمور-ضد رسوب پارافین واکس Wax Remover-Wax Inhibitor را در بسته بندی های متنوع بسته به نیاز مشتریان عرضه مینماید

انواع بسته بندی شامل:

• بالک یا فله 20000 کیلویی • بشکه نو 200 کیلویی

کنترل کیفیت

شرکت پالایش پارافین خاوران کیفیت تولیدات افزودنی پارافین واکس ریمور-ضد رسوب پارافین واکس Wax Remover-Wax Inhibitor خود را ضمانت مینماید. ما به مشتریان داخلی و خارجی پیشنهاد میکنیم، برای کنترل کیفی و کمی محصولات شرکت پالایش پارافین خاوران از زمان تولید تا بارگیری از خدمات شرکت های بازرسی بین المللی مانند SGS بهره گیرند.

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید :

ایمیل* :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام و نام خانوادگی* :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
موضوع :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
پیام :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!