ارتباط با شرکت پالایش پارافین خاوران

02188500596-9

infi@khavaranparaffin.com

09101450130

02188500600

مزایای آسفالت سولفونه طبیعی- آسفاسول Asphasol های تولیدی شرکت پالایش پارافین خاوران به شرح زیر است:

 • کاهش اصطکاک مته حفاری
 • کاهش نیرو و گشتاور مته
 • کاهش خطر گیر کردن لوله ها
 • افزایش سرعت حفاری
 • تمیز کردن سطح مته حفاری
 • افزایش طول غمر مفید مته حفاری
 • استحکام دیواره چاه
 • کاهش دهنده هرز روی در محیط های با فشار و دمای بالا HPHT
 • سازگاری بالا با انواع گل های حفاری پایه آبی
 • کاهش ضخامت کیک فیلتر
 • جلوگیری از کلوخه شدن پسماند گل حفاری
  •  

مزایای بیت لوب های تولیدی شرکت پالایش پارافین خاوران به شرح زیر است:

 • کاهش اصطکاک مته حفاری
 • کاهش نیرو و گشتاور مته
 • کاهش خطر گیر کردن لوله ها
 • افزایش سرعت حفاری
 • تمیز کردن سطح مته حفاری
 • افزایش طول غمر مفید مته حفاری
 • بدون کف و چربی
 • فاقد خاصیت امولسیون شوندگی در محیط های سیلسکونی با PH بالا
 • سازگاری بالا با انواع گل های حفاری پایه آبی، روغنی و سینستیک
 • کاهش ضخامت کیک فیلتر
 • جلوگیری از کلوخه شدن پسماند گل حفاری

کنترل کیفیت

شرکت پالایش پارافین خاوران کیفیت تولیدات افزودنی پارافین واکس ریمور-ضد رسوب پارافین واکس Wax Remover-Wax Inhibitor خود را ضمانت مینماید. ما به مشتریان داخلی و خارجی پیشنهاد میکنیم، برای کنترل کیفی و کمی محصولات شرکت پالایش پارافین خاوران از زمان تولید تا بارگیری از خدمات شرکت های بازرسی بین المللی مانند SGS بهره گیرند.

کنترل کیفیت

شرکت پالایش پارافین خاوران کیفیت تولیدات افزودنی هرزروی گل های پایه آبی و روغنی Gilsonite – خود را ضمانت مینماید. ما به مشتریان داخلی و خارجی پیشنهاد میکنیم، برای کنترل کیفی و کمی محصولات شرکت پالایش پارافین خاوران از زمان تولید تا بارگیری از خدمات شرکت های بازرسی بین المللی مانند SGS بهره گیرند.

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید :

ایمیل* :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام و نام خانوادگی* :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
موضوع :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
پیام :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!